Kolumbialainen tyttö

Lähetys- ja avustustyö

Lähetystyö

Lähetystyöllä on hyvin tärkeä tehtävä seurakunnassa: ”Menkää ja saarnatkaa evankeliumi kaikille luoduille” on Vapahtajamme antama selkeä käsky, jota Herran omat lähtivät toteuttamaan heti sen jälkeen kun Pyhä Henki oli helluntaina lähetetty. Seuraamuksena tästä, Herran omien ja Pyhän Hengen toiminnasta, oli ihmisten tuleminen uskoon ja seurakuntie syntyminen. Seurakunnat puolestaan alkoivat tehdä lähetystyötä. Jumalan valtakunna evankeliumi kuului kaikille.

Lähetystyö liittyy myös ajan loppuun ja Kristuksen tulemukseen ”Tämän valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman todistukseksi kaikille kansoille ja sitte tulee loppu.” Tekemällä lähetystyötä me aivan kuin joudutamme Herran päivän tulemista. Jumala kutsuu joitain ihmisiä lähtemään lähetystyöntekijöiksi. Suurin osa saa kuitenkin lähettäjän tehtävän.

Lähettäjän tehtävä tarkoittaa esirukousta lähetystyön ja sen tekijöiden puolesta. Lisäksi se merkitsee taloudellisten edellytysten luomista lähtemiselle. Tämä tarkoittaa varojen kokoamista. Paikallinen lähetystyö sisältää nämä elementit, mutta merkitsee myös lähetyskasvatusta tarkoituksena kertoa, mitä se on, miten ja miksi sitä tehdään.

Uudenkaupungin seurakunnan lähetystyöryhmä

Seurakunnan lähetystyöstä vastaava pappi:

kappalainen Eero Kuikanmäki, puh. 050 3634 105, eero.kuikanmaki(at)evl.fi

Vapaaehtoiset lähetyssihteerit:

Anita Lamminen, Pyhämaa
puh. 044 -5458 246

Paula Pöntinen, Kalanti
puh. 0400 295 225

Airi Laivoranta, Lokalahti
puh. 044 353 9021

Kati Torppa, Uusikaupunki
puh. 040 722 4861


Seurakunnan kunkin kappelin alueella toimivat vastuuhenkilöiden rinnalla vapaaehtoiset lähetyssihteerit ja lähetystyöstä kiinnostuneet seurakuntalaiset. Toiminta tapahtuu sekä paikallisesti että yhteisesti.

Lähetystyö kuuluu jokaiselle seurakunnan jäsenelle ja tapoja olla siinä mukana on monia.

Voit osallistua lähetystyön tapahtumiin seurakunnassamme tai tulla mukaan talkoolaiseksi, valmistaa myytäväksi esim. leivonnaisia, käsitöitä, puutöitä, koruja, kortteja, koriste-esineitä yms. Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan kantamaan vastuuta ja toteuttamaan Vapahtajamme käskyn mukaista työtä ihmisten saattamiseksi hänen omikseen, voit ottaa yhteyttä mainittuihin vastuuhenkilöihin tai lähetystyöstä vastaavaan pappiin.

Lähetyksen sanoma on viesti Jumalan rakkaudesta.

Lue lisää kirkon lähetystyöstä ja kansainvälisestä avusta 

       "Menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille. Ja jos tarpeen, käyttäkää sanoja." (Fransiscus Assisialainen)

Tutustu Kalannin kappeliseurakunnan lähetystyöhön:

Ihmisiä syksyisellä torilla
Rovastikunnallisella Lähetystorilla on jo 30 vuoden perinne Uudessakaupungissa.