Seurakuntavaalit 2010

 
Äänioikeutettujen määrä

Äänioikeutettuja Uudenkaupungin seurakunnassa on kaikkiaan 11 423, näistä naisia 5834 ja miehiä 5815.

Seurakuntavaalien ehdokkaat Uudenkaupungin seurakunnassa

Valitsijayhdistysten perustamiasiakirjojen vastaanotto päättyi 15.9.2010 klo 16 kirkkoherranvirastossa. Vaalilautakunta kokouksessaan 15.9.2010 hyväksyi valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat ja ehdokaslistat.
Määräaikaan mennessä Uudenkaupungin kirkkoherranvirastoon toimitettiin seuraavien kolmen valitsijayhdistysten listat: 

”Kottipäi”,  asiamies Anni Hamilas

”Seurakunta osana elämää”, asiamies Eija Maikola

”Seurakuntaväen ehdokaslista”, asiamies Juha Nevavuori. 

Yhteensä listoilla on 84 ehdokasta.

VAALIEN TULOKSET

Uudenkaupungin kirkkovaltuustoon valittiin 27 jäsentä,
valitut ja varalla olijat näet tästä

Valtakunnalliselta www.seurakuntavaalit.fi sivustolta näkyy koko Suomen tilanne.

Tilastotietoa:
Uudenkaupungin seurakunnassa oli äänioikeutettuja kaikkiaan  11423. Äänioikeuttaan käytti 2246.

Äänestysaktiivisuus oli 19,7 %. Vertailun vuoksi vuonna 2006 äänestysprosentti oli 17,2 %.
Nuoret äänestäjät:
Nuorista, 16-17 -vuotiaista 80 käytti äänioikeuttaan, mikä prosentteina on 21,4 %.
Nuorista äänestäjistä tyttöjä oli 57,5 % ja poikia 42,5 %.
Äänioikeutettuja nuoria äänestäjiä oli yhteensä 374.