Ristiäiset

Kaste on sakramentti eli kirkon pyhä toimitus, joka perustuu Jeesuksen omaan käskyyn. Kasteessa ihminen otetaan seurakunnan jäseneksi ja Jumalan lapseksi. Vaikka kaste ei varsinaisesti olekaan nimenantotilaisuus, julkistetaan lapsen nimi usein kasteen yhteydessä.

Lapsi tulisi kastaa viimeistään kolmen kuukauden ikäisenä. Hätäkaste toimitetaan tilanteessa, jossa pelätään vastasyntyneen kuolevan. Hätäkastettua ei kasteta uudelleen, vaan pappi toimittaa ns hätäkasteen vahvistuksen. Kirkkoon liittyvä aikuinenkin kastetaan, jos häntä ei ole kastettu aikaisemmin.

Lapsen syntymän jälkeen seurakunta lähettää kotiin rekisteröinti-ilmoituksen. Ilmoitus toimitetaan asiaankuuluvin osin täytettynä kastavalle papille. Lapselle pitää valita vähintään kaksi kummia, jotka ovat konfirmoituja kirkon jäseniä. Kasteajasta ja -paikasta sovitaan kirkkoherranvirastossa. Siltä saa myös tiedon papista, joka tulee kastamaan lapsen. Kaste voidaan toimittaa kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa.

Ennen toimitusta vanhemmat ja kastava pappi tapaavat toisensa. Tuolloin on hyvä käydä läpi toimituksen sisältö. Jos pappi ja perhe eivät ole toisilleen entuudestaan tutut, tarjoaa tämä tapaaminen kummallekin osapuolelle mahdollisuuden valmistautua perheen suureen juhlaan.

Vanhan kirkollisen perinteen mukaisesti lapsen nimi ilmoitetaan viikon kuluttua sunnuntaiaamun jumalanpalveluksessa. Myös paikallisten lehtien kirkollisissa ilmoituksissa on aina lueteltu kastetut seurakunnan jäsenet.

Lisätietoa:
Ristiäiset ev-lut.kirkon yhteisillä sivuilla

www.kaste.fi

Menkää siis ja tehkää kaikki kansat
minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea,
mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.
Ja katso, minä olen teidän kanssanne
kaikki päivät maailman loppuun asti.
Matt. 28: 19-20

YouTube-video

Lapsikaste on tavallisin tapa liittää kirkon jäseneksi. Luterilaisessa kirkossa kastetaan myös nuoria ja aikuisia – siis kaikenikäisiä.

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kummius on kirkon ja vanhempien antama luottamustehtävä. Kummeja tulee olla vähintään kaksi. Poikkeustapauksessa riittää myös yksi kummi. Päätöksen tekee oman seurakunnan kirkkoherra.

Kummien valinta ja tehtävät