Uudenkaupungin seurakunnan strategia 2026

Uudenkaupungin seurakunnan motto, missio ja arvot 

Motto: Armoa, Iloa ja Yhteyttä
Missio: Kerromme ilosanomaa Jeesuksesta, kutsumme kasvamaan yhdessä.
Arvot: Toivo, yhteistyö ja uudistuminen

Uudenkaupungin seurakunnan motto, missio ja arvot kirjoitettu laivan purjeisiin.

Arvomme - mikä meille on tärkeää:

Toivo: Jumala antaa meille tulevaisuuden ja toivon (Jer. 29:11). Haluamme tuoda toivoa uusikaupunkilaisille. Haluamme rohkaista luottamaan Jumalaan. Haluamme olla toivon yhteisö, joka on mukana elämän eri vaiheissa. Haluamme kasvaa Jumalan rakkaudessa vastuuseen toinen toisistamme ja ympäristöstämme.

Yhteistyö: Seurakunta on Jumalan perhe ja Jeesuksen Kristuksen ruumis, joka on kutsuttu tehtäväänsä yhdessä (1.Kor.12:27). Jokaisella perheenjäsenellä on oma tehtävänsä. Haluamme vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria. Seurakunta vastaa ihmisten hengellisiin tarpeisiin ja kutsuu mukaan seurakunnan yhteyteen. Rohkaisemme osallisuuteen ja kehitämme valmentavaa työotetta. Vastaamme uusikaupunkilaisten tarpeisiin yhteistyökumppanien kanssa.

Uudistuminen: Jumala kutsuu meitä uudistumaan, jotta voimme vastata muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin (Room. 12:2). Luomme uusia tapoja kertoa ilosanomaa ja toteuttaa lähimmäisenrakkautta. Uudistamme toimintaamme ja varmistamme, että organisaatiorakenne ja toimintatapamme tukee seurakunnan tehtävän toteutumista myös tulevaisuudessa. Tartumme uusiin mahdollisuuksiin. Kehitämme uutta ja arvostamme sitä vanhaa, mikä toimii.

Tavoitteemme - näitä kohti kuljemme:

Yhteisö: Tavoitteena olla seurakunta, joka tarjoaa hyvän hengellisen kodin.

Kutsumme armollisen Jumalan seuraan, kuljemme rinnalla ja kannustamme kasvuun. Kehitämme monipuolista hengellistä elämää neljän kappeliseurakunnan alueella. Pidämme huolta haavoittuvassa asemassa olevista. Olemme missionäärisiä ja vahvistamme yhteisöllisyyttä.

Henkilöstö: Tavoitteena hyvinvoiva työyhteisö ja osaava henkilöstö

Tavoitteemme on olla hyvinvoiva työyhteisö, jossa on hyvä tehdä töitä. Johtamimen perustuu toimivaan johtamisjärjestelmään ja laadukkaaseen esimiestyöhön. Panostamme työhyvinvointiin ja jatkuvaan osaamisen kehittämiseen. Jokaisen eläköitymisen tai irtisanoutumisen yhteydessä arvioimme, mikä on tehtävän tarve tulevaisuudessa.

Talous: Tavoitteena tasapainoinen talous

Hoidamme taloutta vastuullisesti pitkän aikavälin suunnitteluun perustaen. Talouden raamit otetaan huomioon vuosisuunnittelussa ja strategian toteutuksessa. Reagoimme talouden muutoksiin tarvittaessa nopeasti.

Kiinteistöt ja tilat: Tavoitteena toimivat tilat

Arvioimme kiinteistöstrategian pohjalta kiinteistöjen tarvetta suhteessa toimintaan ja taloudellisiin resursseihin. Kehitämme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja etsimme aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita. Kehitämme tilojen monipuolista käyttöä.

Viestintä: Tavoitteena, että sanomamme tavoittaa ja koskettaa

Varmistamme viestinnälle riittävät resurssit. Vahvistamme työyhteisön viestintäosaamista. Olemme läsnä sosiaalisessa mediassa. Viestimme monipuolisesti ja ajanmukaisesti.

Ympäristö: Tavoitteena ympäristövastuun kantaminen

Kannamme oman vastuumme ympäristöstä. Hankimme kirkon ympäristödiplomin ja kehitämme seurakunnan ympäristökäytäntöjä. Otamme ympäristönäkökulman huomioon osana kristillistä kasvatusta. Kehitämme ja hyödynnämme Pamprinniemen mahdollisuuksia.

Arvomme ja tavoitteemme lyhennettyinä ja merimaiseman päälle kirjattuna.

Täältä voit ladata ja tulostaa Uudenkaupungin seurakunnan Strategian 2023-2026