Seurakuntavaalit 2014

Seurakuntavaalit luovat kirkon demokratian perustan.
Vaaleissa seurakuntien 16 vuotta täyttäneet jäsenet valitsevat luottamushenkilöt, jotka käyttävät seurakunnissa ylintä päätösvaltaa.
Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein. Vaaleissa valitaan seurakuntien kirkkovaltuuston jäsenet ja seurakuntayhtymään kuuluvissa seurakunnissa seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet.

Tavoitteena on saada jokaiseen seurakuntaan - kaikenikäisiä
- erilaisissa elämäntilanteissa eläviä
- useita aloja edustavia luottamushenkilöitä, jotka antavat kokemuksensa ja näkemyksensä seurakunnan käyttöön.
Tulevilla seurakuntavaaleilla valitaan 27 jäsentä Uudenkaupungin seurakunnan kirkkovaltuustoon vuosiksi 2015-2018.

KUULUTUKSET:

- ehdokasasettelu ja äänioikeutettujen luettelo
- ennakkoäänestyspaikat ja -ajat, varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat ja -ajat, kotiäänestys
 
Ehdokaslistojen yhdistelmä v. 2014

Äänioikeutettuja Uudenkaupungin seurakuntavaalissa v. 2014 oli kaikkiaan 10 814.
 - Äänioikeuttaan käytti 2319, joista ennakkoon äänesti 1163.
 
Äänestysaktiivisuus oli 21,4 %.
Vertailun vuoksi vuonna 2010 äänestysprosentti oli 19,7 % ja vuonna 2006 se oli 17,2 %.

Nuoret äänestäjät:
Nuorista, 16-17-vuotiaista 41 käytti äänioikeuttaan (12,9 %).
Äänioikeutettuja nuoria äänestäjiä oli kaikkiaan 319, näistä miehiä 163 ja naisia 156.

Valitsijayhdistyksiä oli neljä:

I    Seurakuntaväen ehdokaslista
asiamies Taru Nevavuori

II   Tule mukaan!
asiamies Mailis Kinnala

III  Kirkko on jokaista varten
asiamies Merja Marsela

IV  Kottippäi
asiamies Anni Hamilas

Vuosiksi 2015-2018 kirkkovaltuustoon valittiin 27 jäsentä: 

- valitut ja varalla olijat tästä
- valitsijayhdistyksittäin valitut ja varalla olijat tästä

Vaalilautakunnan kokoukset 2014:

(27.5.2014) pöytäkirja 1

(16.9.2014)  pöytäkirja 2

(1.10.2014) pöytäkirja 3

(7.11.2014) pöytäkirja 4

(9.11.2014) pöytäkirja 5

Uudenkaupungin vaalilautakunnan kokouksessa 9.11.2014 vahvistettiin vaalin tulos, jossa valittiin kirkkovaltuuston toimikaudeksi 2015-2018 jäsenet.

Vuosiksi 2015-2018 kirkkovaltuustoon valittiin: 

- valitut ja varalla olijat tästä

- valitsijayhdistyksittäin valitut ja varalla olijat  tästä