HALLINTO

1.1.2024 voimaan tullut Hallintosääntö löytyy täällä.

KIRKKOVALTUUSTO

Ylintä päätösvaltaa seurakunnassa käyttää seurakuntavaaleilla valittu kirkkovaltuusto. Sillä on käytännössä samanlainen valta kuin kaupunginvaltuustolla kunnallisella puolella.

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja:
Sari Mykrä
0440 662 999

Valtuuston pöytäkirjat nähtävillä tästä.

KIRKKONEUVOSTO

Kirkkoneuvosto on ylin toimeenpano- ja hallintoelin. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa, valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi sekä huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja valvoo niiden laillisuutta.

Uudenkaupungin seurakunnan kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 12.1.2023 kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja varsinaiset jäsenet sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet (7) vuosiksi 2023 - 2024.

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja toimii kirkkoherra
Juhana Markkula
050 363 4302

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat nähtävillä tästä.

Kirkkoneuvoston 15.5.2024 kokouksen asialista on luettavana tästä.