Seurakuntavaalit

Seurakuntavaalit 2018

Tulokset 2018 löydät tästä.

Valtakunnallisesti vaalien viestintä tapahtui #minunkirkkoni -teeman alla.

-  Mitä sinulle kirkko merkitsee tämän päivän Suomessa ja kotiseurakunta Uudessakaupungissa? 
-  Minkä asioiden puolesta haluaisit seurakuntasi tekevän työtä?
-  Miten osaamme parhaalla tavalla olla hyvän ja pyhän puolesta?

Mistä seurakuntien luottamushenkilöt päättävät?

Seurakuntavaaleissa valitaan seurakunnan toimintaa suunnittelevat, kehittävät ja ohjaavat kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvoston jäsenet. Seurakuntien luottamushenkilöt suunnittelevat, kehittävät ja ohjaavat seurakunnan toimintaa. 
Seurakuntavaaleissa valittavat luottamushenkilöt päättävät monista keskeisistä seurakunnan toimintaan, hallintoon ja talouteen liittyvistä asioista. Luottamushenkilöt päättävät esimerkiksi seurakunnan kirkollisveroprosentista, talousarvioista ja seurakunnan toimintaa ohjaavasta toimintasuunnitelmasta, rakennushankkeista/kiinteistöjen myynneistä, avustuksista, monista työntekijävalinnoista ja uusista viroista, seurakunnan toiminnan painotuksista ja tilojen käytöstä.

Luottamushenkilöt äänestävät myös kirkolliskokousvaaleissa eli valitsevat päättäjät kirkon ylimpään päättävään elimeen. Kirkolliskokous päättää esimerkiksi kirkon oppiin liittyvistä kysymyksistä ja koko kirkon taloudesta.

Vuoden 2018 seurakuntavaaleissa ääniä annettiin 1952. Äänestysprosentti oli 19,3.

Edellisissä seurakuntavaaleissa 2014 Uudessakaupungissa oli ehdokkaita yhteensä 78.

Kirkkoherra rohkaisee asettumaan ehdolle seurakuntavaaleissa, lisää tästä

VAALIKUULUTUKSET 2018

Kuulutus 1, Ehdokasasettelua ja valitsijayhdistyksiä koskeva kuulutus tästä

Kuulutus 2, Äänioikeutettujen luetteloa koskeva kuulutus tästä

Kuulutus 3, Ennakkoäänestyspaikkoja koskeva kuulutus tästä
Ennakkoäänestyspaikat tästä

Kuulutus 4, Ehdokaslistojen yhdistelmä tästä  Lehti-ilmoitus tästä

Vaalilehti 2018 sis. vaalikuulutus, ennakkoäänestys ja varsinainen vaalipäivä, tästä

Kuulutus varsinaisen vaalipäivän äänestysajoista ja -paikoista, tästä

Seurakuntavaalit 2014

KUULUTUKSET:

-  ehdokasasettelu ja äänioikeutettujen luettelo tästä
 
- ennakkoäänestyspaikat ja -ajat, varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat ja -ajat, kotiäänestys tästä
 
Ehdokaslistojen yhdistelmä v. 2014  tästä

Äänioikeutettuja Uudenkaupungin seurakuntavaalissa v. 2014 oli kaikkiaan  10 814.
 
- Äänioikeuttaan käytti 2319, joista ennakkoon äänesti 1163.
 
Äänestysaktiivisuus oli 21,4 %.
Vertailun vuoksi vuonna 2010 äänestysprosentti oli 19,7 % ja vuonna 2006 se oli  17,2 %.

Nuoret äänestäjät:
Nuorista, 16-17-vuotiaista 41 käytti äänioikeuttaan (12,9 %).
Äänioikeutettuja nuoria äänestäjiä oli kaikkiaan 319, näistä miehiä 163 ja naisia 156.

Valitsijayhdistyksiä oli neljä:

I    Seurakuntaväen ehdokaslista
asiamies Taru Nevavuori

II   Tule mukaan!
asiamies Mailis Kinnala

III  Kirkko on jokaista varten
asiamies Merja Marsela

IV  Kottippäi
asiamies Anni Hamilas

Vuosiksi 2015-2018 kirkkovaltuustoon valittiin 27 jäsentä: 

- valitut ja varalla olijat tästä

- valitsijayhdistyksittäin valitut ja varalla olijat  tästä

 Seurakuntavaalit 2010

Äänioikeutettujen määrä

Äänioikeutettuja Uudenkaupungin seurakunnassa on kaikkiaan 11 423, näistä naisia 5834 ja miehiä 5815.

Seurakuntavaalien ehdokkaat Uudenkaupungin seurakunnassa

Valitsijayhdistysten perustamiasiakirjojen vastaanotto päättyi 15.9.2010 klo 16 kirkkoherranvirastossa. Vaalilautakunta kokouksessaan 15.9.2010 hyväksyi valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat ja ehdokaslistat.
Määräaikaan mennessä Uudenkaupungin kirkkoherranvirastoon toimitettiin seuraavien kolmen valitsijayhdistysten listat: 

”Kottipäi”,  asiamies Anni Hamilas
Lue lisää tästä.

”Seurakunta osana elämää”, asiamies Eija Maikola
Lue lisää tästä.

”Seurakuntaväen ehdokaslista”, asiamies Juha Nevavuori. 
Lue lisää tästä.

Yhteensä listoilla on 84 ehdokasta.

Valitsijayhdistysten ehdokaslistojen yhdistelmän näet tästä.

VAALIEN TULOKSET

Uudenkaupungin kirkkovaltuustoon valittiin 27 jäsentä,
valitut ja varalla olijat näet tästä

Tilastotietoa:
Uudenkaupungin seurakunnassa oli äänioikeutettuja kaikkiaan  11423. Äänioikeuttaan käytti 2246.

Äänestysaktiivisuus oli 19,7 %. Vertailun vuoksi vuonna 2006 äänestysprosentti oli 17,2 %.

Nuoret äänestäjät:
Nuorista, 16-17 -vuotiaista 80 käytti äänioikeuttaan, mikä prosentteina on 21,4 %.
Nuorista äänestäjistä tyttöjä oli 57,5 % ja poikia 42,5 %.
Äänioikeutettuja nuoria äänestäjiä oli yhteensä 374.

Vaalilautakunnan kokoukset 2014:

(27.5.2014) pöytäkirja 1

(16.9.2014)  pöytäkirja 2

(1.10.2014) pöytäkirja 3

(7.11.2014) pöytäkirja 4

(9.11.2014) pöytäkirja 5

Uudenkaupungin vaalilautakunnan kokouksessa 9.11.2014 vahvistettiin vaalin tulos, jossa valittiin kirkkovaltuuston toimikaudeksi 2015-2018 jäsenet.

Vuosiksi 2015-2018 kirkkovaltuustoon valittiin: 

- valitut ja varalla olijat tästä

- valitsijayhdistyksittäin valitut ja varalla olijat  tästä