UUDENKAUPUNGIN SEURAKUNNAN KIRKKOHERRA

 

 

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi Uudenkaupungin seurakunnan kirkkoherran viran.

Kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla kirkkovaltuustossa.

Tuomiokapituli on määritellyt viran erityisiksi tarpeiksi:
Uudenkaupungin seurakunnassa on noin 12 000 jäsentä ja 45 työntekijää. Seurakunta koostuu neljästä omaleimaisesta kappeliseurakunnasta. Kirkkoherralla tulee olla taitoa johtaa ja kehittää seurakuntaelämää tältä monimuotoiselta pohjalta. Hänellä tulee olla kykyä ja taitoa johtaa kappeliseurakuntien sekä työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten välistä yhteistyötä. Hänellä tulee olla hallinnollista osaamista sekä hyvät vuorovaikutus- ja verkostoitumistaidot.

Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyönjohtamisen tutkinnon suorittanut pappi.
Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taito.
Hakemuksen liitteiksi vaaditaan nimikirjanote ja lääkärintodistus.

Hakuaika päättyy 10.5.2019 kello 15.00.
Tämän jälkeen hakijoille lähetetään kirjallinen haastattelulomake.
Lisäksi hakijoiden on varauduttava alustavasti saapumaan tuomiokapitulissa toteutettavaan haastatteluun 3.6.2019.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella.


Toissijaisesti hakemukset voi lähettää Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille osoitettuna osoitteella Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli os. Hämeenkatu 13, PL 60, 20501 TURKU.

Ohjeita hakemuksen täyttämiseen:
Lääkärintodistus liitetään kohtaan Liitetiedosto.

Lisätietoja virasta:
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Esko Halivaara p. 044 244 6119
Pappisasessori Sari Lehti p. 044 7160 400, sari.lehti@evl.fi
Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen, p. 0400 126515, pauliina.jarvinen@evl.fi (tuomiokapituli)