Uutislistaukseen

Uudenkaupungin seurakunnan koronaohjeistus ajalle 15.-28.2.2022

Tämä tiedote on tiivistelmä keskeisimmistä toimintaa koskevista ohjeista. Lisäohjeita voi kysyä eri työmuodoista vastaavilta työntekijöiltä.

Ensisijainen yhteyshenkilö Korona-tiedotuksessa ja ohjeistuksissa on kirkkoherra Juhana Markkula puh. 050 3634 302.

Tuomiokapitulin ohjeet seurakunnille

Lounais-Suomen aluehallintovirasto ei ole 14.2.2022 asettanut enää kokoontumisrajoituksia Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueille. Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi jatkossa järjestää myös sisätiloissa ilman osallistujamäärärajoitusta.

Seurakunnan toiminta voidaan normalisoida

Seurakuntien toiminta voi jatkua normaalisti ja kaiken seurakunnan toiminnan voi käynnistää.

Terveysturvallisuudesta on huolehdittava edelleen

Vaikka aluehallintovirasto ei enää rajoita kokoontumisia, tartuntatautilain 58 d § on edelleen voimassa ajalla 15.–28.2.2022. Paikallisesti on edelleen huolehdittava toiminnan terveysturvallisuudesta. Toiminta on järjestettävä niin, että lähikontaktin aiheuttama tartuntariski on mahdollisimman pieni. Maskien käyttöä on edelleen hyvä suositella, käsihygieniasta ja riittävästä väljyydestä on huolehdittava.

17.2.2022 09.00