Uutislistaukseen

Uudenkaupungin seurakunnan koronaohjeistus 1.-16.6.2021

1.6.2021 13.54

Tämä tiedote on tiivistelmä keskeisimmistä toimintaa koskevista ohjeista. Lisäohjeita voi kysyä eri työmuodoista vastaavilta työntekijöiltä. Ensisijainen yhteyshenkilö Korona-tiedotuksessa ja ohjeistuksissa on kirkkoherra Juhana Markkula puh. 050 363 4302.

AVIn eli Aluehallintoviraston yleissuositus tilaisuuksien väkimääriä koskien Varsinais-Suomessa (1.6.2021 lähtien)

 • sisätiloissa julkisiin tilaisuuksiin voi osallistua enintään 10 henkilöä
 • ulkona järjestettäviin tilaisuuksiin voi osallistua enintään 50 henkilöä

Väkimääriä koskevien rajoitusten vaikutus seurakunnan toimintoihin:

Jumalanpalvelukset

 • Jumalanpalvelukseen voi osallistua korkeintaan 50 henkeä (Poikkeuksena Pyhämaan uhrikirkossa 40 henkeä)
 • Osa jumalanpalveluksista striimataan, niiden linkit löytyvät seurakunnan kotisivuilta

Kirkolliset toimitukset

 • Kirkollisissa toimituksissa suurin sallittu osallistujamäärä on 50 henkilöä.
 • Hautaan siunauksissa voidaan pastoraalisista syistä ylittää sallittu maksimimäärä, jotta vainajan kaikkein läheisimmät ihmiset pääsevät mukaan.
 • Kasteet järjestetään pääsääntöisesti seurakunnan tiloissa.
 • Papit ja kanttorit eivät osallistu muistotilaisuuksiin tai kastekahveille.
 • Kaikille tilaisuuksiin osallistuville suositellaan vahvasti maskin käyttöä.

Konfirmaatiot

 • Konfirmaatioihin voi osallistua vain rippikoululaiset ja kaksi heidän läheistään.
 • Konfirmaatiot striimataan, niiden linkit löytyvät seurakunnan kotisivuilta.

Muu toiminta ja tapahtumat

 • Aikuisten ryhmätoiminnan maksimiosallistujamäärä sisätiloissa on 10 henkilöä.
 • Seurakunnan lasten ja nuorten (alle 20-vuotiaiden) sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvaa pienryhmätoimintaa voidaan jatkaa turvaohjeet huomioiden.

Kirkkoherranviraston ja taloustoimiston aukiolo

 • Toimistot on suljettu ja palvelevat asiakkaita vain puhelimitse 02 8404 100 tai sähköpostitse uudenkaupungin.seurakunta(at)evl.fi.
 • Haudanhoitoihin ja hautapaikkoihin liittyvät asiat puh. 050 3634 511 tai mari.talvinen(at)evl.fi

Seurakunta toimii mm. netissä ja työntekijät ovat tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse.