Seurakuntavaaleissa mukana yli 16 000 ehdokasta

28.9.2018 09.48

Marraskuun seurakuntavaaleissa ehdokkaita on mukana kaikkiaan 16 200. Edelliseen, neljä vuotta sitten pidettyyn vaaliin nähden vähennystä on lähes 20 prosenttia.

Vuoden 2019 alussa seurakuntia on kaikkiaan 383. Seurakuntaliitosten myötä seurakuntien määrä on vähentynyt, edellisvaaleissa seurakuntia oli 415. Näin ollen myös luottamushenkilöpaikkoja on jaossa edelliskertaa vähemmän.

 

Uudenkaupungin seurakunnan kirkkovaltuustoon valitaan 27 jäsentä ja ehdokkaita on 48 (38 % vähemmän kuin viime vaaleissa).
Uusia ehdokkaista on lähes puolet (42 %). Uudenkaupungin ehdokkaista 12 on nykyisen kirkkovaltuuston jäseniä.

 

”Ehdokasmäärissä näkyy ensinnäkin seurakuntien määrän ja valtuustopaikkojen väheneminen seurakuntaliitosten myötä. Lisäksi yhtymiin kuuluvissa seurakunnissa yhteisiin kirkkovaltuustoihin on vähemmän ehdokkaita kuin seurakuntaneuvostoihin. Pienemmissä seurakunnissa taas on ollut vaikeampi saada ehdokkaita kirkkovaltuustoihin. Positiivista on kuitenkin se, että uusia ehdokkaita on edelleen merkittävän paljon”, tutkija Veli-Matti Salminen Kirkon tutkimuskeskuksesta kertoo.

Jaossa olevien paikkojen määrään suhteutettuna hieman yli puolet ehdokkaista tulee valituksi luottamushenkilöksi. Ensikertaa ehdolla olevia uusia ehdokkaita on 70 prosenttia.

Seurakuntavaaliehdokkaiden ikä- ja sukupuolijakauma muistuttaa edellisvaaleja

Ikä- ja sukupuolijakaumaltaan ehdokasjoukko näyttää melko samalta kuin edellisissä vaaleissa.

Kaikista ehdokkaista alle 30-vuotiaita on reilut 7 prosenttia. Ehdokkaiden keski-ikä on 54,6 vuotta. Keski-ikä nousi edelliskerrasta 1,1 vuotta.

Uudenkaupungin osalta ehdokkaiden keski-ikä on 55 vuotta ja alle 30-vuotiaita on 4 prosenttia.

Sukupuolijakauma on lähes täsmälleen sama kuin viime vaaleissa: kaikista ehdokkaista miehiä on 48 prosenttia ja naisia 52 prosenttia. Sukupuolijakauma on sama myös Uudenkaupungin ehdokkaissa.

 

Vaalikone avataan äänestäjille 8.10.

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 18.11.

Ennakkoäänestys järjestetään 6.–10.11.2018.

 

Lisätiedot:
Tutkija Veli-Matti Salminen, Kirkon tutkimuskeskus, p. 040 142 4896
Kampanjapäällikkö Hanna Piira, p. 050 351 8381
seurakuntavaalit.fi

« Uutislistaukseen