Varhaiskasvatussuunnitelma ”vasu”

Syyskuussa 2018 otamme käyttöön ryhmäkohtaisen vasun, josta avautuu oppimisen eri osa-alueet;
- kasvan, liikun, kehityn
- minä ja meidän yhteisömme
- tutkin ja toimin ympäristössäni
- ilmaisun monet muodot
- kielten rikas maailma.

Näistä osa-alueista avautuu tavoitteellinen toimintamme vanhemmille pala palalta.

Näiden lisäksi käytössä on lapsen vasu, jota käytetään lokakuun lopulla pidettävissä vanhempainvarteissa keskustelun pohjana. Varhaiskasvatuksen työntekijät jakavat lapsen vasukeskustelun lähestyessä lapsen huoltajalle oman lomakkeen, jonka avulla hän voi valmistautua keskusteluun. Maaliskuussa lapsen vasu-lomake palautetaan tai vaihtoehtoisesti varataan yhteinen aika vasu-keskusteluun.

 

 

Vasu kirkossa -logo, keltainen vaaka
Kuvan mahdollinen sisältö: sisätila