Seurakuntavaalit 2018

Seurakuntavaalit  pidetään marraskuun kolmantena sunnuntaina eli 18.11.2018.

 

Äänestyspaikat varsinaisena vaalipäivänä, sunnuntaina 18.11.2018

Äänioikeutettu, 15.8.2018 tämän seurakunnan läsnä olevaksi merkitty ja 16 vuotta viimeistään 18.11.2018 täyttävä seurakunnan jäsen saa äänestää varsinaisena vaalipäivänä sunnuntaina 18.11.2018 klo 11-20 seuraavissa seurakunnan äänestyspaikoissa saamansa ilmoituskortin mukaisesti:

- Uudenkaupungin Uusi kirkko, (Rauhankatu 1 c, Uusikaupunki)

- Kalannin kirkko (Pyhän Olavin tie 6, Kalanti)

- Lokalahden kirkko,  (Palomäentie 2, Lokalahti)

- Pyhämaan uusi kirkko (Kirkontaustantie 15, Pyhämaa).

Huomioitavaa on, että äänestys sunnuntaina 18.11.2018 on mahdollista vain ilmoituskortissa mainitussa paikassa.

 

Katso ehdokkaat ja äänestysnumerot tästä:  Vaalien EHDOKASLISTAT 2018

 

 

Valtakunnallisesti vaalien viestintä tapahtuu #minunkirkkoni -teeman alla.


-  Mitä sinulle kirkko merkitsee tämän päivän Suomessa ja kotiseurakunta Uudessakaupungissa? 
-  Minkä asioiden puolesta haluaisit seurakuntasi tekevän työtä?
-  Miten osaamme parhaalla tavalla olla hyvän ja pyhän puolesta?

 

Lähde rohkeasti mukaan ehdokkaaksi!

Ehdokkaina voivat olla 18 vuotta täyttäneet, konfirmoidut seurakunnan jäsenet. Ehdokkaaksi voi ilmoittautua tässä vaiheessa, kun valitsijayhdistyksiä ei ole vielä tiedossa, esimerkiksi kirkkovaltuuston valitsemalle vaalilautakunnan puheenjohtajalle Anja Savolaiselle tai vaalilautakunnan sihteerille, Sari Aaltoselle, sari.aaltonen@evl.fi. Vaalien ehdokasasettelu päättyy 17.9.2018.

Vaaleissa on tulossa muutoksia vaalilautakunnan jäsenen, -toimitsijan ja -avustajan kelpoisuuteen. Kirkkolakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, joka rajoittaa vaalien ehdokkaan tai hänen läheisensä osallistumista vaalilautakunnan jäseneksi tai varajäseneksi sekä vaalitoimitsijaksi tai -avustajaksi.

Vaalipäivämäärään ja muihin kirkkolakiin ehdotettuihin säännöksiin vaaditaan vielä eduskunnan hyväksyntä. Näin ollen vaaleihin kaivataan myös toimitsijoita - näissäkin asioissa voi ottaa yhteyttä vaalilautakunnan puheenjohtajaan tai sihteeriin.

 

Myös äänestäjiä tarvitaan

Äänestämään seurakuntavaaleissa pääsevät kaikki 16 vuotta täyttäneet ev.lut. kirkon jäsenet.

Äänestysaktiivisuus neljä vuotta sitten pidetyissä seurakuntavaaleissa oli Uudenkaupungin osalta 21,4 %. Se on koko maahan verraten huomattavasti keskiarvoa korkeampi (11,7 %).

Vaaleissa valitaan luottamushenkilöt seurakunnan ylintä päätösvaltaa käyttävään kirkkovaltuustoon, kaikkiaan 27 jäsentä seuraavaksi neljäksi vuodeksi.

 

Mistä seurakuntien luottamushenkilöt päättävät?

Seurakuntavaaleissa valitaan seurakunnan toimintaa suunnittelevat, kehittävät ja ohjaavat kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvoston jäsenet. Seurakuntien luottamushenkilöt suunnittelevat, kehittävät ja ohjaavat seurakunnan toimintaa. 
Seurakuntavaaleissa valittavat luottamushenkilöt päättävät monista keskeisistä seurakunnan toimintaan, hallintoon ja talouteen liittyvistä asioista. Luottamushenkilöt päättävät esimerkiksi seurakunnan kirkollisveroprosentista, talousarvioista ja seurakunnan toimintaa ohjaavasta toimintasuunnitelmasta, rakennushankkeista/kiinteistöjen myynneistä, avustuksista, monista työntekijävalinnoista ja uusista viroista, seurakunnan toiminnan painotuksista ja tilojen käytöstä.

Luottamushenkilöt äänestävät myös kirkolliskokousvaaleissa eli valitsevat päättäjät kirkon ylimpään päättävään elimeen. Kirkolliskokous päättää esimerkiksi kirkon oppiin liittyvistä kysymyksistä ja koko kirkon taloudesta.

 

Edellisissä seurakuntavaaleissa 2014 Uudessakaupungissa oli ehdokkaita yhteensä 78.

Lisätietoja vaaleista tästä

Kirkkoherra rohkaisee asettumaan ehdolle seurakuntavaaleissa, lisää tästä

 

VAALIKUULUTUKSET 2018

Kuulutus 1, Ehdokasasettelua ja valitsijayhdistyksiä koskeva kuulutus tästä

Kuulutus 2, Äänioikeutettujen luetteloa koskeva kuulutus tästä

Kuulutus 3, Ennakkoäänestyspaikkoja koskeva kuulutus tästä
Ennakkoäänestyspaikat tästä

Kuulutus 4, Ehdokaslistojen yhdistelmä tästä  Lehti-ilmoitus tästä

Vaalilehti 2018 sis. vaalikuulutus, ennakkoäänestys ja varsinainen vaalipäivä, tästä

Kuulutus varsinaisen vaalipäivän äänestysajoista ja -paikoista, tästä

 

Seurakuntavaalit 2014

 

Seurakuntavaalit luovat kirkon demokratian perustan.
Vaaleissa seurakuntien 16 vuotta täyttäneet jäsenet valitsevat luottamushenkilöt, jotka käyttävät seurakunnissa ylintä päätösvaltaa.
Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein. Vaaleissa valitaan seurakuntien kirkkovaltuuston jäsenet ja seurakuntayhtymään kuuluvissa seurakunnissa seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet.


Tavoitteena on saada jokaiseen seurakuntaan - kaikenikäisiä
- erilaisissa elämäntilanteissa eläviä
- useita aloja edustavia luottamushenkilöitä, jotka antavat kokemuksensa ja näkemyksensä seurakunnan käyttöön.
Tulevilla seurakuntavaaleilla valitaan 27 jäsentä Uudenkaupungin seurakunnan kirkkovaltuustoon vuosiksi 2015-2018.

 

Kuka saa äänestää seurakuntavaaleissa?


Seurakuntavaaleissa kaikilla viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä 16 vuotta täyttäneillä kirkon jäsenillä on  äänioikeus.

 
Ehdokkaat

Ehdokkaina voivat olla 18 vuotta täyttäneet, konfirmoidut seurakunnan jäsenet.
 
Ehdokasasettelu päättyy 15.9.2014  Vaaleihin asetetaan useammasta ehdokkaasta koostuvia ehdokaslistoja. Vaalien äänestäjille ja ehdokkaille  on suunnattu www.seurakuntavaalit.fi -verkkosivu. Siellä voi myös kertoa kiinnostuksesta toimia kirkon päättäjänä ja täyttää yhteydenottopyynnön.
 
 
KUULUTUKSET:

-  ehdokasasettelu ja äänioikeutettujen luettelo tästä
 
- ennakkoäänestyspaikat ja -ajat, varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat ja -ajat, kotiäänestys tästä
 
Ehdokaslistojen yhdistelmä v. 2014  tästä
 

 
Äänioikeutettuja Uudenkaupungin seurakuntavaalissa v. 2014 oli kaikkiaan  10 814.
 
- Äänioikeuttaan käytti 2319, joista ennakkoon äänesti 1163.
 
Äänestysaktiivisuus oli 21,4 %.
Vertailun vuoksi vuonna 2010 äänestysprosentti oli 19,7 % ja vuonna 2006 se oli  17,2 %.

Nuoret äänestäjät:
Nuorista, 16-17-vuotiaista 41 käytti äänioikeuttaan (12,9 %).
Äänioikeutettuja nuoria äänestäjiä oli kaikkiaan 319, näistä miehiä 163 ja naisia 156.

Valitsijayhdistyksiä oli neljä:

I    Seurakuntaväen ehdokaslista
asiamies Taru Nevavuori

II   Tule mukaan!
asiamies Mailis Kinnala

III  Kirkko on jokaista varten
asiamies Merja Marsela

IV  Kottippäi
asiamies Anni Hamilas

 

Vuosiksi 2015-2018 kirkkovaltuustoon valittiin 27 jäsentä: 

 

- valitut ja varalla olijat tästä


- valitsijayhdistyksittäin valitut ja varalla olijat  tästä

 
----------------------------------------------------------

 

Seurakuntavaalit 2010


 
Äänioikeutettujen määrä


Äänioikeutettuja Uudenkaupungin seurakunnassa on kaikkiaan 11 423, näistä naisia 5834 ja miehiä 5815.

 

Seurakuntavaalien ehdokkaat Uudenkaupungin seurakunnassa


Valitsijayhdistysten perustamiasiakirjojen vastaanotto päättyi 15.9.2010 klo 16 kirkkoherranvirastossa. Vaalilautakunta kokouksessaan 15.9.2010 hyväksyi valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat ja ehdokaslistat.
Määräaikaan mennessä Uudenkaupungin kirkkoherranvirastoon toimitettiin seuraavien kolmen valitsijayhdistysten listat: 

 

”Kottipäi”,  asiamies Anni Hamilas
Lue lisää tästä.


”Seurakunta osana elämää”, asiamies Eija Maikola
Lue lisää tästä.


”Seurakuntaväen ehdokaslista”, asiamies Juha Nevavuori. 
Lue lisää tästä.

Yhteensä listoilla on 84 ehdokasta.

Valitsijayhdistysten ehdokaslistojen yhdistelmän näet tästä.

 
VAALIEN TULOKSET

Uudenkaupungin kirkkovaltuustoon valittiin 27 jäsentä,
valitut ja varalla olijat näet tästä

Valtakunnalliselta www.seurakuntavaalit.fi sivustolta näkyy koko Suomen tilanne tästä.


Tilastotietoa:
Uudenkaupungin seurakunnassa oli äänioikeutettuja kaikkiaan  11423. Äänioikeuttaan käytti 2246.

Äänestysaktiivisuus oli 19,7 %. Vertailun vuoksi vuonna 2006 äänestysprosentti oli 17,2 %.

 

Nuoret äänestäjät:
Nuorista, 16-17 -vuotiaista 80 käytti äänioikeuttaan, mikä prosentteina on 21,4 %.
Nuorista äänestäjistä tyttöjä oli 57,5 % ja poikia 42,5 %.
Äänioikeutettuja nuoria äänestäjiä oli yhteensä 374.
 

Vaalilautakunnan kokoukset 2014:

 

(27.5.2014) pöytäkirja 1


(16.9.2014)  pöytäkirja 2

 

(1.10.2014) pöytäkirja 3

 

(7.11.2014) pöytäkirja 4

 

(9.11.2014) pöytäkirja 5

 

Uudenkaupungin vaalilautakunnan kokouksessa 9.11.2014 vahvistettiin vaalin tulos, jossa valittiin kirkkovaltuuston toimikaudeksi 2015-2018 jäsenet.

 

Vuosiksi 2015-2018 kirkkovaltuustoon valittiin: 

 

- valitut ja varalla olijat tästä


- valitsijayhdistyksittäin valitut ja varalla olijat  tästä