Seurakunnan hallinto

 

Ylintä päätösvaltaa seurakunnassa käyttää seurakuntavaaleilla valittu kirkkovaltuusto. Sillä on käytännössä samanlainen valta kuin kaupunginvaltuustolla kunnallisella puolella.


Kirkkoneuvosto on ylin toimeenpano- ja hallintoelin. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa, valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi sekä huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja valvoo niiden laillisuutta.

Uudenkaupungin seurakunnan kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 17.1.2019 kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja varsinaiset jäsenet sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet (7) vuosiksi 2019 - 2020. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra.

Kuvassa (27.2.2019 kokouksesta) vasemmalta kirkkoneuvoston jäsenet 2019-2020  Mika Sjöblom, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Lasse Virtanen, Kalannin kappalainen Jukka Kekki, Anniina Tättilä, Olli Laivo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Sinikka Kallio, Marjo-Riitta Tuominen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Esko HalivaaraSari Mykrä, talouspäällikkö Tuija Lankinen, Eija Maikola ja kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Esa Mierlahti.

Kuvasta puuttuvat kirkkoneuvoston jäsen Timo Räsänen, Lokalahden kappalainen Arja Kalliopaasi, Pyhämaan kappalainen Juhani Kapiainen ja Uudenkaupungin kappalainen Samuel Mäkinen.