HALLINTO

 

KIRKKOVALTUUSTO

Ylintä päätösvaltaa seurakunnassa käyttää seurakuntavaaleilla valittu kirkkovaltuusto. Sillä on käytännössä samanlainen valta kuin kaupunginvaltuustolla kunnallisella puolella.


Kirkkovaltuuston puheenjohtaja:
Olli Laivo
050 597 6326

Valtuuston pöytäkirjat nähtävillä tästä


KIRKKONEUVOSTO

Kirkkoneuvosto on ylin toimeenpano- ja hallintoelin. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa, valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi sekä huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja valvoo niiden laillisuutta.

Uudenkaupungin seurakunnan kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 17.1.2019 kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja varsinaiset jäsenet sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet (7) vuosiksi 2019 - 2020.

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja toimii kirkkoherra
Juhana Markkula
 

Neuvoston pöytäkirjat nähtävissä tästä