Seurakunnan hallinto

 

Ylintä päätösvaltaa seurakunnassa käyttää seurakuntavaaleilla valittu kirkkovaltuusto. Sillä on käytännössä samanlainen valta kuin kaupunginvaltuustolla kunnallisella puolella.


Kirkkoneuvosto on ylin toimeenpano- ja hallintoelin. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa, valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi sekä huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja valvoo niiden laillisuutta.

Uudenkaupungin seurakunnan kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 12.1.2017  kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja varsinaiset jäsenet sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet (7) vuosiksi 2017-2018. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra.

Kuvassa (25.1.2017 kokouksesta) vasemmalta kirkkoneuvoston jäsenet 2017-2018  Ilpo Valtonen, Marjo-Riitta Tuominen, Mika Sjöblom, Tytti Hyytiä,Olli Laivo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Vesa Kiertokari, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Lasse Virtanen, Kalannin kappalainen Esko Halivaara, kirkkoneuvoston jäsenet Tuija Vaurio ja Heikki Wala, Lokalahden kappalainen Arja Kalliopaasi, talouspäällikkö Tuija Lankinen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Eila Polojärvi ja kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Esa Mierlahti. Kuvasta puuttuvat Pyhämaan kappalainen Juhani Kapiainen ja Uudenkaupungin kappalainen Samuel Mäkinen, jotka eivät olleen 25.1.2017 kokouksessa läsnä.