Keltaisella abstraktilla pohjalla teksti Rippikoulukortti

Rippikoulukortti

Seurakunnan toimintaan osallistumiseen ja tutustumiseen kuuluu 5 tilaisuutta. Näistä 3 on jumalanpalveluksia ja 2 muita seurakunnan tilaisuuksia. 

Jumalanpalvelukselle ja muulle tilaisuudelle löytyy omat lomakkeet, jotka täyttämällä rippikoulun opettajat kirjaavat merkinnän. Linkit lomakkeelle löytyvät myös oman seurakunnan kirkkojen eteisistä.  

Lomake kannattaa avata puhelimella auki tilaisuuden alussa. Lomakkeella kysytään tilaisuuden perustiedot sekä muutama kysymys tilaisuudesta. Lomaketta pystyy täyttämään tilaisuuden aikana tai heti sen jälkeen. Opettajien tietoon tallentuu sekä vastaukset että aika, jolloin lomake on lähetetty.  

Rippikoulun opettajat tarkistavat lomakkeen tiedot ja kirjaavat merkinnän. Paina mieleesi, kuinka monta käyntiä olet suorittanut. Tarvittaessa merkintöjen määrän voi tarkistaa rippikoulusi nuorisotyönohjaajalta.  

Jos et voi käyttää sähköistä rippikoulukorttia, ensimmäisessä rippikoulutapaamisessa on mahdollista saada paperinen rippikoulukortti. 

Mistä voi saada merkintöjä?

Jumalanpalvelukset (3): 

3 käyntikertaa. Jumalanpalvelukset kirkossa pääsääntöisesti sunnuntaisin. Jumalanpalveluksista ja messuista saa merkinnän kellonajasta ja viikonpäivästä riippumatta.  Myös muualla käyty jumalanpalvelus kelpaa seurakuntaan tutustumiseen.  

Jumalanpalveluksia ei voida korvata muilla tilaisuuksilla.  

Jumalanpalvelusmerkinnän voi saada myös osallistumalla striimattuun jumalanpalvelukseen tai vaikka sunnuntaina televisiojumalanpalvelukseen.  

Muut seurakunnan tilaisuudet (2): 

Tähän kohtaan käyvät kaikki seurakunnan järjestämät tilaisuudet. 

Esimerkiksi 

  • oloillat, nuortenillat 
  • nuorisotyön retket/erityistapahtumat 
  • vapaaehtoistoiminta 
  • kaste, kirkollinen vihkiminen ja hautaan siunaustilaisuus, mikäli perhepiirissä sattuu sellainen rippikouluajalle. 
  • myös jumalanpalvelukset 

Muiden, kuin oman seurakunnan järjestämien ”muu tilaisuus” -merkintöjen keräämisestä tulee sopia ryhmän vetäjien kanssa.