Yhteiskristillisyys

Kristittyjen yhteisellä toiminnalla tuodaan esiin kristittyjen yhteyttä ja tasa-arvoisuutta.
Seurakunnat järjestävät yhteisiä Uki rukoilee -iltoja noin kuukauden välein.

UKI RUKOILEE- ILLAT

Kristittyjen yhteinen rukous

Rukous on ihmisen puhetta Jumalalle. Kun rukoilemme, teemme sen Jeesuksen nimessä. Miksi näin? Koska Jeesuksella on voima ja valta. Jeesus Kristus voitti pahan vallan ristinkuolemallaan ja ylösnousemuksellaan. Usein teemme rukouksesta suorituksen tai rajoitumme johonkin kaavaan. Isä meidän on hyvä rukous, koska siinä rukoilemme kattavasti ihmiselämään liittyvien asioiden puolesta. Mutta on myös mahdollista rukoilla niin, että sanoittaa rukouksen aivan omin sanoin. Rukousta ei pidä pelätä. Kenenkään ei ole pakko rukoilla ääneen, mutta henkilökohtainen rukouselämä on tarpeellista, jopa välttämätöntä. Rukoilla voimme milloin vain, tilanteesta ja ajasta riippumatta. Hiljainen rukous Jumalan puoleen on milloin vain hyödynnettävissä. Välillä on hyvä antaa enemmän aikaa rukoukselle ja Raamatun lukemiselle.

Rukous on myös kahdensuuntaista. Kun Jeesus avasi uudelleen katkenneen yhteyden Jumalan ja ihmisen välillä, siihen sisältyi myös rukouselämän avautuminen jokaiselle kristitylle. Jumalan Henki, joka todistaa sydämessämme uskostamme Jeesukseen, on jopa auttamassa meitä rukoilemaan Jumalan tahdon mukaisesti. Raamatusta huomaamme myös, että ajoittain seurakunta kokoontui yhteen ja rukoili yhdessä. Jos joku oli sairas, hänen puolestaan rukoiltiin yhdessä. Jos seurakunnan piti tehdä jokin päätös, sen puolesta rukoiltiin yhdessä. Tämä tapahtui hyvässä järjestyksessä, joku rukoili ääneen ja toinen vaikeni. Näin tapahtuu myös Uki rukoilee-illoissa.

Mistä kristityt tunnetaan? Siitä, että heillä on keskinäinen rakkaus. Yksi osoitus seurakunnan keskinäisestä rakkaudesta on yhteinen rukous. Kokoontuminen yhdessä rukoilemaan yhteisten asioiden puolesta, opillisista eroista huolimatta, on käytännön sovellutus kristillisestä rakkaudesta. Tähän on oiva mahdollisuus Uudessakaupungissakin. Seurakunnat järjestävät yhteisiä Uki rukoilee -iltoja noin kuukauden välein. Kokoontumiset pidetään seurakuntien tiloissa.

Miksi on tärkeää rukoilla yhdessä seurakuntarajoista välittämättä? Oikeastaan meillä ei ole valinnan varaa. Kun kristityt sanovat olevansa rakkauden asialla, sen tulee näkyä käytännön tasolla. Rakkaus ilmenee kristillisen seurakunnan keskellä erityisesti niin, että toimimme yhdessä kristittyinä. Millainen seurakunta on kristillinen? Kristillisen seurakunnan keskellä julistetaan Kristusta pelastajana ja Herrana, Raamattu on tärkeässä asemassa ja seurakunnan keskellä rukoillaan Jeesuksen nimessä. Kristillisillä seurakunnilla on omat erityispiirteensä, niillä on erilaisia opillisia korostuksia. Kuitenkin niiden tulisi kyetä toimimaan yhdessä.

Mitä Uki rukoilee-illoissa tapahtuu? Usein tilaisuuden alkupuolella on muutama seurakuntien edustajan puheenvuoro. Tilaisuudessa on myös jaettu rukousaihelappuja, johon voi kirjoittaa oman rukousaiheensa. Näiden rukousaiheiden puolesta on sitten rukoiltu yhdessä muutaman vastuuhenkilön johdolla. Illassa on myös rukoiltu säännönmukaisesti eri aiheiden puolesta. Erityisesti olemme rukoilleet Uudenkaupungin asukkaiden, päättäjien ja seurakuntien puolesta, Suomen asioiden sekä esimerkiksi kriisialueitten ihmisten ja tilanteiden herättäminä. Musiikilla on myös tärkeä osa illoissa. Lauluvalikoima kattaa virret, hengelliset laulut ja ylistyslaulut. Ilta on alkanut tai päättynyt usein kahvitukseen.

Tule mukaan tutustumaan! Rukous on mahdollisuus!

Teksti: Samuel Mäkinen

Lisätiedot: Juhani Kapiainen juhani.kapiainen@evl.fi
 

Uki rukoilee -tilaisuuden mainos