Kaste on sakramentti eli kirkon pyhä toimitus, joka perustuu Jeesuksen omaan käskyyn. Kasteessa ihminen otetaan seurakunnan jäseneksi ja Jumalan lapseksi. Vaikka kaste ei varsinaisesti olekaan nimenantotilaisuus, julkistetaan lapsen nimi usein kasteen yhteydessä.
 

Lapsi tulisi kastaa viimeistään kahden kuukauden ikäisenä. Hätäkaste toimitetaan tilanteessa, jossa pelätään vastasyntyneen kuolevan. Hätäkastettua ei kasteta uudelleen, vaan pappi toimittaa ns hätäkasteen vahvistuksen. Kirkkoon liittyvä aikuinenkin kastetaan, jos häntä ei ole kastettu aikaisemmin.
 

Lapsen syntymän jälkeen seurakunta lähettää kotiin rekisteröinti-ilmoituksen. Ilmoitus toimitetaan asiaankuuluvin osin täytettynä kastavalle papille. Lapselle pitää valita vähintään kaksi kummia, jotka ovat konfirmoituja kirkon jäseniä. Kasteajasta ja -paikasta sovitaan kirkkoherranvirastossa. Siltä saa myös tiedon papista, joka tulee kastamaan lapsen. Kaste voidaan toimittaa kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa.
 

Ennen toimitusta vanhemmat ja kastava pappi tapaavat toisensa. Tuolloin on hyvä käydä läpi toimituksen sisältö. Jos pappi ja perhe eivät ole toisilleen entuudestaan tutut, tarjoaa tämä tapaaminen kummallekin osapuolelle mahdollisuuden valmistautua perheen suureen juhlaan.
 

Vanhan kirkollisen perinteen mukaisesti lapsen nimi ilmoitetaan viikon kuluttua sunnuntaiaamun jumalanpalveluksessa. Myös paikallisten lehtien kirkollisissa ilmoituksissa on aina lueteltu kastetut seurakunnan jäsenet.


Lisätietoa:
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
verkkopalvelu - Toimitus /Häistä hautajaisiin- kirkolliset toimitukset

www.kaste.fi
Menkää siis ja tehkää kaikki kansat
minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea,
mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.
Ja katso, minä olen teidän kanssanne
kaikki päivät maailman loppuun asti.
Matt. 28: 19-20

YouTube-video